Gyógypedagógiai segítő munkatárs
OKJ 54 140 01

 

gyógypedagógiai segítő munkatárs távoktatásos képzés

Kiknek ajánljuk képzésünket?

Pedagógiai,- gyógypedagógiai intézményben dolgozóknak, akik a napi munkájuk során sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal illetve felnőtt sérültekkel foglalkoznak.

Gyógypedagógiai segító munkatárs feladatai

A Gyógypedagógiai segítő munkatárs részt vesz a közvetlen gyógypedagógiai munka előkészítésében. Közreműködik a tanórai, a tanórán kívüli és intézményen kívüli foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában. Közreműködik a fogyatékos személyek körében végzett általános jellegű nevelési, oktatási feladatokban. A gyógypedagógus útmutatásai alapján ellátja az egyes fogyatékosság-specifikus, gyógypedagógiai asszisztensi feladatokat. Felügyeli, kíséri tanulókat vagy csoportokat. Gondozási feladatokat végez, elsősegélyt nyújt, tevékenyen részt vesz a higiénés szokásrendszer kialakításában, valamint a közösen végezhető munkatevékenységekben. Közreműködik a gyermekek, tanulók szabadidős tevékenységének szervezésében és részt vesz az intézményi adminisztrációs feladatokban.

 
 

 

Aktuális képzésünk

Bemeneti feltétel:
Gyógypedagógiai asszisztens e-learning képzés elvégzését követően
Szakmai alapozó képzés nélkül
Jelentkezés feltétele:

érettségi végzettség

érettségi végzettség
Oktatás időpontja:
szombat havi 1 alkalom
hétfő és szerda de. 9-14.00 óráig
Oktatás helyszíne:
Gödöllő, Fürdő utca 19.
Gödöllő, Fürdő utca 19.
Képzés időtartama:
rövidített képzési idő az előzetes tudásszint felmérő eredménye alapján
900 óra, ebból 360 óra gyakorlat
Jelentkezési határidő:
2017. augusztus 30
2017. augusztus 30.
Képzés kezdete:
2017. szeptember közepe
2017. szeptember közepe
Képzés díja:
50.000 Ft + 45.000 Ft vizsgadíj
240.000 Ft + 45.000 Ft vizsgadíj

A tanfolyamdíj magába foglalja a modulzáró vizsgák díját is.

A Gyógypedagógiai asszisztens szakmai alapozó e-learning + Gyógypedagógiai segítő OKJ-s képzésünk együttes ára: 100.000 Ft + 45.000 Ft szakmai vizsga díj (a képzési díj öt részletben fizethető be, 20.000 Ft/hó)

 

 

Gyógypedagógiai segítő munkatárs e-learning képzés

 

Oktatott modulok

 • 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok 
 • 11465–12 Általános gyógypedagógiai feladatok 
 • 11466–12 Speciális gyógypedagógiai feladatok 
 • 11498–12 Foglalkoztatás I.
 • 11499–12 Foglalkoztatás II.
 • 11500–12 Munkahelyi egészség és biztonság
 

 

Szakmai vizsga

Szakmai vizsgára bocsátás feltételei:

 • min. 40 órás szakmai gyakorlat igazolása
  A szakmai gyakorlat helyszínét a résztvevő saját maga választhatja meg. A szakmai gyakorlat letölthető gyógypedagógiai intézményben, bölcsődében, óvodában, iskolában, gyermekotthonokban, felnőtt fogyatékosokat gondozó intézményekben, nyári táborokban, erdei iskolákban, napközis táborokban, integrált és szegregált nevelést, oktatást végző intézményekben
 • írásbeli modulzáró vizsgák legalább 51%os eredménnyel történő teljesítése valamennyi modulból
 • előzetesen elkészített esettanulmány leadása
  A vizsgázó szakmai gyakorlatáról esettanulmányt készít, melyben összefoglalja szakmai és személyes tapasztalatait.

Szakmai vizsga részei:

 • Gyakorlati vizsga
  Előzetesen elkészített esettanulmány ismertetése
 • Szóbeli vizsga
  A szóbeli vizsgatevékenység a szakmai és vizsgakövetelmények alapján összeállított, a vizsgázó számára előre kiadott komplex szóbeli tételsor alapján történik.

 • Írásbeli vizsga
  A központilag összeállított írásbeli vizsga feladatai a gyógypedagógia fogalmait és legfontosabb összefüggéseit tartalmazzák. Az írásbeli feladatok a 11464–16 Pedagógiai, pszichológiai feladatok, az 11465–16 Általános gyógypedagógiai feladatok és a 11466–16 Speciális gyógypedagógiai feladatok modulok szakmai ismeretei alapján kerülnek összeállításra
  .
 

 

 

ONLINE JELENTKEZÉSI ŰRLAP

Név:
*
Születéskori név:
Anyja neve:
*
Születési hely:
*
Születési dátum:
*
Értesítési cím:
Város:
*
Utca, házszám:
*
Irányítószám:
*
E-mail cím:
*
Telefonszám:
*
Legmagasabb iskolai végzettség:
Szakmai végzettség:
Választott képzés:
*
Fizetés módja:
*
Költségviselő neve:
Költségviselő címe:

Egyéb megjegyzés:

Nyilatkozat:

 1. A tanfolyammal kapcsolatos teljes körű tájékoztatást megkaptam, a képzésben
  való részvétel feltételeit, a tanfolyam díját tudomásul veszem.
 2. Tudomásul veszem, hogy a tanfolyam csak megfelelő számú jelentkező esetén indul.
 3. Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelentkezési lap adatai a valóságnak megfelelnek.

 

 
 
 
  Kapcsolat   E-learning képzések   OKJ-s tanfolyamok  
             
  Corvus Oktatási Központ   Óvodai gondozás, nevelés   Óvodai dajka  
  Gödöllő, Fürdő utca 19.   Pedagógiai asszisztens   Pedagógiai- és családsegítő munkatárs  
  Telefon: 30/725-1550   Gyógypedagógiai asszisztens   Gyógypedagógiai segítő munkatárs  
  E-mail: info[kukac]corvusoktatas.hu       Bérügyintéző  
  Felnőttképzési engedély szám : E-000134/2014       Társadalombiztosítási ügyintéző  
     

 

  Bérügyintéző + TB ügyintéző